2 týmy se zaměřením

na byznys a PR 

Radka Báčová je odborníkem na projektové a procesní řízení a dotační poradenství. V těchto oblastech působí již od roku 2012. Má přímou zkušenost s prací ve výzkumu, ve veřejných výzkumných institucích (konkrétně z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně) i s výkonem expertní poradenské činnosti ve firemním sektoru.

Ve své činnosti pravidelně dosahuje vysoké úspěšnosti dotačních projektů, a to na úrovni 96 %. Úspěšně již dokončila kolem 150 projektů, pro které získala finance ve výši 2,2 mld. Kč. Dále se také věnuje funkci odborného hodnotitele projektů, kde již vyhodnotila odbornou kvalitu projektů za více než 3,7 mld. Kč.

V MANGROW zastává funkci CEO a co-founder a má na starosti činnosti projektového a dotačního poradenství a harmonizace podnikových procesů. Své zkušenosti a znalosti také předává v rámci pedagogické činnosti a řízení značky.

Petra Kolářová je specialistkou na marketing, zejména na oblast public relations. V oblasti komunikace působí více než 16 let. Má přímou zkušenost s prací v médiích i s výkonem exponovaných pozic tiskové mluvčí.

V letech 2015 až 2021 byla mluvčí Českého statistického úřadu. Citovanost této organizace v médiích se jí podařilo zvýšit téměř 4násobně. Předtím se zaměřovala na PR v oboru právo a justice. Několik let pracovala také v Českém rozhlase jako zprávař, editor či moderátor.

V MANGROW zastává funkci marketing director (CMO) a co-founder. Vede marketingový tým a koordinuje jeho činnost. Jejími královskými disciplínami jsou media relations a krizová komunikace.

Veronika Paříková se specializuje na marketing, konkrétně na reklamu, eventy a sociální sítě. Vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketing. Magisterské studium absolvovala na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Už během studia začala pracovat pro jednu z největších bank u nás. Záhy se stala plnohodnotným členem tohoto týmu a zakotvila v něm na dalších 15 let. Pracovala v marketingovém oddělení, konkrétně v reklamě. Následně byla zodpovědná za regionální marketing.

V roce 2013 vybudovala pro banku v centru Prahy multifunkční prostor s kavárnou, coworkingem, výstavními prostory a bankovní částí. Pořádala zde mnoho eventů, v nichž uplatnila své komunikační a řídící schopnosti.

Jana Krýže je profesionálem v oboru public relations a komunikace. Vystudovala Karlovu

univerzitu, kde na bakalářský obor Žurnalistika navázala magisterskými Mediálními studii.

Kariéru začala jako redaktorka v Aktuálně.cz, odkud po dvou letech zamířila do PR. Více než

10 let se věnuje externí a interní komunikaci pro významné hráče na českém pojišťovnickém

trhu.


Má mnohaleté zkušenosti s vytvářením obsahu pro sociální sítě jak pro neziskové organizace,

tak pro korporaci. Více než dva roky se zabývala reklamní produkcí v Německu. Záběr jejích

znalostí se rozšířil díky organizačnímu i obsahovému řízení projektu tvorby nového intranetu

v nadnárodní společnosti. Během studia absolvovala dva semestry na střední škole a

univerzitě v Asii. Pomáhala vytvářet fotobanku pro projekt Paměť národa.

Klára Rücklová je profesí advokátka, avšak bohaté zkušenosti má i s redakční a autorskou činností v odborných právních médiích. Aby lépe porozuměla potřebám klientů, vystudovala vedle Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze také finanční management na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem.

Klára se stala součástí týmu MANGROW, aby v rámci pro bono aktivit spravovala sociální sítě Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. K tématu má totiž velmi blízko.

Tereza Vychopňová vystudovala Masarykovu univerzitu, obor Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství, kde získala zkušenosti s prací ve výzkumu. Pracovala na několika projektech jako členka řešitelského týmu. Před svou rodičovskou dovolenou pak poskytovala podporu řadě projektových týmů na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity, konkrétně na Univerzitě třetího věku.

Tereza tak má neocenitelné zkušenosti s administrativní podporou projektů i s naplňováním jejich obsahu. Zná naprosto dokonale interní prostředí veřejných vysokých škol i úskalí jejich spolupráce s komerčními subjekty. Perfektně dokáže komunikovat s klienty, a co víc, je velmi svědomitá a spolehlivá.

Podnikáme odpovědně

Individuální přístup a služby šité na míru obchodního partnera

Klienti jsou našimi rovnocennými partnery. Zohledňujeme jejich individuální potřeby a své služby navrhujeme vždy s respektem k hlavní činnosti. Umožňujeme tak našim obchodním partnerům růst.

Uplatnění unikátního know-how získaného praxí

Kriticky posuzujeme všechny relevantní informace v oblasti dotačního poradenství a řízení procesů. Své postupy ověřujeme v praxi a modifikujeme je tak, aby byly nejlepší. Své know-how pravidelně předáváme našim obchodní partnerům i stážistům.

Lean management a minimalizace byrokracie

Pomáháme firmám a výzkumným organizacím zavádět efektivní řešení. Tím jim šetříme lidské a finanční zdroje. Transparentní a jednoduché procesy také napomáhají zlepšování firemní kultury a zvyšování motivace zaměstnanců.

Remote spolupráce

Spolupráce na dálku nám umožňuje efektivní využívání času nás i našich obchodních partnerů. Poskytuje nám plnou flexibilitu při řešení obchodních případů. A navíc nám umožňuje snižovat naší uhlíkovou stopu, aniž bychom museli snižovat kvalitu a dosah našich služeb.

Podporujeme projekty s širším přesahem, propojujeme komerční subjekty s veřejnými institucemi a aktivně vytváříme nové pracovní příležitosti.

Tam, kde nám to dává smysl, poskytujeme naše služby pro bono.