Obecné podmínky

Zdravíme vás!

Ráda bych vás pozvala k pročtení několika důležitých informací spojených s vaší registrací na naše akce a registrace.

 1. Obsah těchto stránek je pro vaše osobní využití, nikoli ke komerčnímu použití.

 2. K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.

 3. Vyhrazujeme si právo k případné změně textů na webu.

V případě, že nebudete v našich podmínkách s čímkoli souhlasit, je nám to líto, ale registraci prosím nedokončujte – registrací totiž potvrzujete, že s našimi podmínkami souhlasíte.

Vyplněním/zasláním svého CV a registrací ve formuláři o práci souhlasíte s následujícími podmínkami a zásadami:

SOUHLAS SE SPRÁVOU, ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů včetně fotografie (bude-li poskytnuta) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění v rozsahu údajů a informací uvedených v zaslaném dokumentu, dokumentech či vyplnění registračního formuláře na webu a v databázi Mgr. Radka Báčová se sídlem Liblice 6, 277 32 Byšice, IČ: 06101496 za účelem propojení s třetí stranou. Správa, zpracování a uchování osobních údajů, včetně poskytnuté fotografie, bude probíhat v rozsahu nezbytném nejdéle však 1 rok pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě, případně dle zákonných lhůt.

Současně potvrzuji, že osobní údaje a informace uvedené v zaslaném dokumentu či dokumentech a elektronickém formuláři jsou pravdivé, přesné a úplné.

Dále souhlasím, že do vašich dat může být nahlédnuto třetí stranou nebo mohou být předány třetí straně (zaměstnavatel, budoucí zaměstnavatel, organizace či jiné).

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou

zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel analytických softwarů Google, Google Analytics, Cookies;

b. Poskytovatel webhostingu či serverů WordPress;

c. Poskytovatel softwaru určeného pro e-mailovou komunikaci a sběru webové formuláře Smartemailing;

Tyto osoby jsou plně oprávněny nahlížet a manipulovat s vašimi zaslanými dokumenty a šířit je třetí straně za účelem propojení se ze zaměstnavatelem po předchozím souhlasu.

V souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (“GDPR”) vám v souvislosti se zpracování osobních údajů náleží následující práva:

 • právo na přístup ke svým údajům

 • právo na opravu a odstranění nesprávných údajů

 • právo na podání vysvětlení ohledně zpracování

 • právo odvolat souhlas se zpracováním

Zaregistrováním se na workshop souhlasíte s tím, že:

V případě, že by lektor poskytl své učební materiály (prezentaci, či jiné materiály) jsou předmětem autorského práva lektora a slouží pouze pro vaši vlastní potřebu. Není tedy možné je jakýmkoliv způsobem šířit dál.

Práva a povinnosti Mgr. Radka Báčová:

Mgr. Radka Báčová si vyhrazuje právo vás nepřijmout na další akce, pokud:

 • po přijetí registrace na akci nedorazíte a svou neúčast předem neomluvíte;

 • po přijetí vaší registrace na workshop neuhradíte do stanoveného data účastnický poplatek a zároveň svou účast neodhlásíte, ani neposkytnete důvody neprovedené platby;

 • budete negativně narušovat chod a atmosféru našich akcí. Přátelská, bezpečná, podpůrná a synergická atmosféra je jedním z našich hlavních cílů . Pokud budete workshopy opakovaně narušovat i po upozornění na vaše chování, může vás některý z pořadatelů nebo lektorů požádat, abyste workshop opustila a vyhrazujeme si právo vás na další akce nepřijmout;

 • na workshop dorazíte pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoliv jiných návykových látek. Tyto látky není možné užívat ani během workshopu. V případě, že budete narušovat průběh workshopu výše zmíněným způsobem, může vás navíc některý z pořadatelů nebo lektorů požádat, abyste workshop opustila;

Mgr. Radka Báčová si vyhrazuje právo na svůj vlastní systém a kritéria pro výběr účastnic na své akce, informace o tomto systému účastnicím zpřístupní na základě jejich žádosti.

Obchodní podmínky – storno podmínky:

Mgr. Radka Báčová

IČ: 06101496

Fakturační adresa: Liblice 6, 277 32 Byšice

Bankovní spojení: 1709994123/0800

E-mail: radka.bacova@mangrow.org

Web: www.mangrow.org

Storno registrace:

V případě stornování účasti peníze po zaplacení nevracíme a učební materiály nezasíláme.

Ochrana osobních údajů

Při registraci vás můžeme požádat

 • o vyplnění osobních údajů typu: jméno, příjmení, email, telefon, informace o vaší situaci a profesi. Tyto údaje slouží k tomu, abychom vám byli schopni zprostředkovat přístup na akci Mgr. Radka Báčová (MANGROW) vč. zajištění jejího hladkého průběhu. Tyto údaje budeme vyžadovat pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k uvedeným účelům.

V přihlašovacím formuláři máte možnost

 • zvolit si, jestli nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletterů, kterým vás maximálně jednou měsíčně informujeme o všech novinkách a workshopech Mgr. Radka Báčová (MANGROW) i našich partnerů.

 • udělit souhlas s tím, že budete na workshopech fotografován/a a vaše fotografie budou poté zveřejněny na našich sociálních sítích i jiných kanálech, případně na sociálních sítích našich partnerů. Také tyto fotografie jsou pečlivě zabezpečeny a dbáme na to, aby byly námi i partnery užívány pouze ke stanovenému účelu. Zpracování probíhá v souladu s § 80 a n. z. č. 89/2012, občanského zákoníku.

Správcem údajů je Mgr. Radka Báčová se sídlem Liblice 6, 277 32, Byšice. Zabezpečení osobních údajů splňuje požadavky dané z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

V souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (“GDPR”) vám v souvislosti se zpracování osobních údajů náleží následující práva:

 • právo na přístup ke svým údajům

 • právo na opravu a odstranění nesprávných údajů

 • právo na podání vysvětlení ohledně zpracování

 • právo odvolat souhlas se zpracováním

Více informací naleznete v Podmínkách zpracování osobních údajů.

Kdyby vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebylo cokoli jasné, ozvěte se nám na radka.bacova@mangrow.org.