Archiv aktualit

Digitalizace a inovace jako lék proti krizi

Především období ekonomické a společenské krize klade velký důraz na přidanou hodnotu práce jednotlivých podniků. Potřebujete-li inovovat výrobní procesy, zavádět smart logistické a skladové technologie, zvyšovat kybernetickou bezpečnost svého podniku nebo třeba zvýšit efektivitu řízení interních procesů, Národní plán obnovy vám poskytuje hned několik příležitostí pro získání podpory...

Digitální transformace, robotizace, inovace produktu a procesu a organizační inovace jsou základními pojmy, které spojují výzvy programů digitální podnik, virtuální podnik, program the country for the future. Všechny tyto aktuálně vyhlášené výzvy vám umožňují získat podporu 20-60 % na zvyšování inovativnosti vaší firmy.

Je jedno jestli jste malým, středním nebo velkým podnikem. Nebo zda máte sídlo v Praze či jiných místech České republiky. Na podporu mohou aktuálně dosáhnout téměř všechny podnikatelské subjekty s historií minimálně 2 roky a ve většině oborů ekonomických činností.

Termíny uzávěrek jsou na začátku srpna, resp. září. A připraveno je přibližně 2,6 mld Kč. Máte tak jedinečnou příležitost překlenout krizi, předhonit konkurenci a dosáhnout svých cílů rozvoje.

💎💎💎 Tip od MANGROW 💎💎💎

Vybrat si ten správný program podpory nemusí být úplně jednoduché. Kritériem výběru by rozhodně neměla být míra podpory podle velikosti vaší společnosti, ale především soulad náplně vašeho projektu s cílem programu.

Dostaňte výsledky výzkumu na trh!

Každý, kdo úspěšně dokončí unikátní výzkum a přichází s jeho výsledky na trh, musí překonat údolí smrti. Projít obdobím, kdy končí řada nápadů v zapomnění a nikdy si je nikdo nekoupí. Nástrah je v této fázi financování inovace hned několik...

Co udělat, abyste překonali most nad propastí?

- sladit nabídku s poptávkou

- připravit řešení pro přímé uplatnění u zákazníka

- garantovat perfektní kvalitu a optimalizovat cenu výrobku či služby

- nabízet své výroby a služby srozumitelně a správné cílové skupině

Pokud jste malým nebo středním podnikem, a dokonce i startupem, můžete získat finance na snížení rizika neúspěchu na trhu. Od toho je tady pre-seed financování.

Pomůžeme vám získat finanční prostředky na tzv. Proof of Concept projekty. Aktuálně z programu TACR Gama 2 a brzy i z OPTAK Proof of Concept.

💎💎💎 Tip od MANGROW 💎💎💎

Podaná přihláška do programu TAČR vám nabízí řadu výhod. Pokud bude váš projekt v národní soutěži skvěle hodnocený, dostanete příležitost i na evropském poli. Budete zařazeni do evropského předvýběru GO-SME, díky kterému můžete získat podpůrné služby pro podání přihlášky do prestižního programu EIC Accelerator. Součástí je taky mezinárodní expertní koučink.

Získejte finance na základní výzkum

Vědecká část projektu GA ČR je pro vás určitě hračka. A na nastavení spolupráce, rozpočtu, dofinancování a vyplnění systému GRIS jsme tady my...

„Protože máme zkušenost s desítkami projektů GA ČR, dokážeme vám poradit, jak nastavit projekt. Kompletně připravíme rozpočet a vyplnění žádosti v systému poskytovatele. Nastavíme projekt tak, abychom minimalizovali rizika v průběhu realizace a zajistili hladké řešení,“ říká Radka Báčová, šéfka projektového týmu MANGROW.

Soutěž 2023 GA ČR je spuštěna!

Do 7. dubna můžete podávat standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Tedy projekty zaměřené na špičkový základní výzkum s různým odborným zaměřením od technických věd, přes vědy o neživé přírodě až po vědy humanitní a společenskovědní.

💎💎💎 Tip od MANGROW 💎💎💎

Vyhněte se nejčastějším chybám v projektech GA ČR. Je o špatné zařazování jednotlivých položek rozpočtu, nedostatečné naplánování řešitelského týmu nebo příliš ambiciózní harmonogram.

Aktuální příležitosti pro aplikovaný výzkum

Na konec roku 2021 jsme všichni dostali malý dáreček z dílny Technologické agentury ČR Níže přinášíme možnosti podpory, pro které vám rádi pomůžeme připravit konkurenceschopný projekt, nastavený v souladu s podmínkami poskytovatele a k co největšímu přínosu pro všechny zapojené partnery projektu.

Máte plán na projekt v oblasti aplikovaného výzkumu? Pojďte ho s námi konzultovat a připravovat už teď...

V nejbližších dnech je plánováno otevření veřejné soutěže v programu TREND, technologičtí lídři. Možnost podávat přihlášky bude otevřena až do 16. února 2022. Finance na řešení projektu můžete využívat až do konce roku 2025. Jestli chcete v příštích letech vyvíjet nebo se podílet na vývoji funkčních vzorků, užitných vzorů, softwaru či ověřené technologie nebo plánujete vývoj metodiky, neváhejte a podejte si žádost o svých 40 mil. Kč podpory.


Každý podnik může podat jen jednu žádost o podporu. I vy tedy máte velkou šanci uspět v tomto kole soutěže.


Do 6. dubna 2022 lze také podat žádost v programu Národní centra kompetence. Má za cíl dlouhodobou podporu spolupráce výzkumné organizace a aplikační sféry a rozvoj a zvýšení dopadu aplikovaného výzkumu v České republice.


A v příštím roce se také těšíme na program SIGMA, kde si sáhnou na podporu i netechnické obory.

Aktuální příležitosti pro aplikovaný výzkum

Jste novodobým objevitelem a milujete výzkumné expedice? Jsou vaším vzorem Zikmund a Hanzelka a máte vlastní ambiciózní plán na terénní výzkum? Využijte štědrosti Nadačního fondu Neuron na podporu vědy a podejte si žádost o příspěvek až 1 mil. Kč v rámci Expedice Neuron...

Žadateli mohou být fyzické osoby se svým týmem. A protože Nadační fond Neuron je pokrokový, i přihláška do této soutěže je malinko odlišná od běžných přihlášek o finanční podporu. Naprosto dokonale totiž spojuje důležitost kvalitního a přínosného výzkumu s potřebou pozitivní prezentace výzkumu široké veřejnosti. Stejně jako to děláme my v MANGROW.


Pokud se chcete do soutěže zapojit, měli byste připravit krátkou prezentaci a video o tématu vašeho výzkumu a vás samotných. Termín pro odeslání přihlášky je 31. ledna 2022. Ozvěte se nám. S přípravou vám rádi pomůžeme.


Nemusíte bádat v Antarktidě na stanici J. G. Mendela jako doc. Daniel Nývlt a Geografický ústav PřF MU, hledat pramen Amazonky jako prof. Bohumír Janský z PřF UK, nebo stavět atmosférické stanice jako CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Objevovat můžete i taje české krajiny. Hranice výzkumu se nekladou.

Neformální vzdělávání a rozvoj nadaných dětí

Podílíte se na vzdělávání, rozvoji vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání? Pak nezmeškejte možnost čerpání grantů z dílny MŠMT...

Hlásit své projekty mohou střediska volného času, veřejné výzkumné organizace, soukromé a veřejné vysoké školy, obecně prospěšné společnosti, spolky i ústavy.


Neváhejte, máte hned několik příležitostí pro zahájení projektů v roce 2022.

Projekty mohou být zaměřeny na:

  • podporu nadaných žáků základních a středních škol - termín podání do 10.12.,

  • práci s dětmi v NNO s nadregionálním dopadem - termín podání do 13.12.,

  • podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - termín podání do 31.12.


Získejte podporu na rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život dětí a mládeže.


S přípravou projektu a vyplněním žádosti vám v MANGROW rádi pomůžeme.

Finance pro navázání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi

Spolupráce podniku a veřejné instituce ve výzkumu, vývoji a inovacích rozvíjí celou společnost. Otevírá prostor pro mnohem větší kreativitu a zvyšuje využitelnost dosažených výsledků...

Nakupujte poradenské a expertní služby od výzkumných organizací a akreditovaných laboratoří.

Zvyšte inovativnost své činnosti a konkurenci nechte daleko za sebou. Využijte jednu z posledních příležitostí pro získání až 85% dotace pro malé a střední podniky. Navažte kvalitní a dlouhodobou spolupráci s některou z výzkumných organizací a dostaňte se na čelo pelotonu.

V MANGROW vám rádi pomůžeme tyto výzkumné týmy najít a získat finance na zahájení spolupráce.

Pro konzultaci ohledně podrobných podmínek programů nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Granty inovačního partnerství

Již v listopadu máte možnost využít unikátních příležitostí pro získání partnerských grantů. Zapojit se mohou i mladí a začínající vědečtí pracovníci z veřejných i soukromých organizací...

Využijte současnou situaci a navažte perspektivní zahraniční partnerství. Pojďte s námi tvořit evropský inovační prostor a udávejte směr.

Aktuálně máte hned několik příležitostí. Pomůžeme vám najít silná konsorcia, která budou dlouhodobě úspěšná. Do konce roku 2021 se budete moci zapojit do řešení otázek z oboru:

#medicína,

#energetika,

#vědy o Zemi,

#stavebnictví,

#doprava,

#smart technologie a

#územní rozvoj.

Pro konzultaci ohledně podrobných podmínek programů nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Ochrana duševního vlastnictví a brandu pro MSP

Letos zbývá rozdělit ještě 12 mil. Kč na audit duševního vlastnictví a registraci ochranných známek nebo průmyslových vzorů pro malé a střední podniky...

Rádi vás provedeme procesem pro získání podpory na ochranu duševního vlastnictví vaší firmy. Letos k tomu máte ještě tři příležitosti - celý květen, červenec a září.

Využijte jedinečnou příležitost, díky které můžete obdržet až 1500 EUR na předběžnou diagnózu v oblasti duševního vlastnictví (podpora maximálně 75 % nákladů na službu) a na základní poplatky za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru (podpora maximálně 25 % nákladů na službu). Realizací projektu máte možnost získat kvalitní audit a ocenění vašeho duševního vlastnictví a národní nebo mezinárodní ochranu své značky, produktů a služeb.

Ochranou své značky a nehmotných aktiv získáte významnou konkurenční výhodu na trhu. Žádosti jsou vyhodnocovány postupně podle termínu jejich podání, proto je vhodné podat vaši přihlášku o podporu co nejdříve. Pro konzultaci ohledně podrobných podmínek programu nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Harmonogram výzev pro podporu výzkumu a vývoje v druhé polovině roku 2021

V druhé polovině roku 2021 se naskytne celá řada příležitostí pro získání dotace pro výzkum, vývoj a inovace. Tématy jsou spolupráce podnikového a veřejného sektoru v oblasti vyspělých technologií, rozvoj vývojových kapacit podniků, pořízení SW a HW vybavení pro digitalizaci podnikání a navazování evropských partnerství...

V MANGROW vám pomůžeme s kompletní přípravou projektu, pomůžeme vám ohlídat formální podmínky dotačních programů ve vaší organizaci a nebo vám poskytneme konzultace ke zvýšení šance vašeho projektu na úspěch.

Vyhlášené výzvy dávají příležitost především podnikům všech velikostí a u vybraných programů i veřejným výzkumným organizacím ze seznamu MŠMT. Pro konzultaci ohledně podrobných podmínek programů nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Většina programů pro podnikatelské subjekty je navázána na končící Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Máte tak poslední příležitosti k čerpání finančních prostředků z tohoto operačního programu.

Harmonogram výzev pro podporu výzkumu a vývoje v první polovině roku 2021

První polovina roku 2021 slibuje řadu příležitostí pro získání dotace pro výzkum, vývoj a inovace. Tématy jsou spolupráce podnikového a veřejného sektoru v oblasti vyspělých technologií, bezpečnosti státu, strategického poradenství pro rozvoj podniků a environmentálního vzdělávání...

V MANGROW vám pomůžeme s kompletní přípravou projektu, pomůžeme vám ohlídat formální podmínky dotačních programů ve vaší organizaci a nebo vám poskytneme konzultace ke zvýšení šance vašeho projektu na úspěch.

Vyhlášené výzvy dávají příležitost podnikům všech velikostí i výzkumným organizacím ze seznamu MŠMT. Pro konzultaci ohledně podrobných podmínek programů nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Konkurence bude letos ve všech otevřených výzvách velmi silná. Proto velmi záleží na kvalitě vašeho projektového návrhu. Nepropásněte šanci zajistit si dlouhodobé financování vlastních výzkumných aktivit.

Rozvoj bezpečnostního výzkumu

Aktuálně můžete až do počátku května žádat podporu v rámci dvou programů na podporu výzkumu a vývoje v rámci bezpečnostních otázek státu a společnosti. Získejte až 40 mil. Kč na využití umělé inteligence pro bezpečnostní a záchranné sbory, na rozvoj kyberbezpečnosti, na eliminaci dopadů environmentálních rizik a na další otázky rozvoje bezpečnosti státu a společnosti...

Jako podnik, nebo výzkumná organizace můžete získat finanční prostředky na podporu rozvoje bezpečnostního výzkumu. Dotace je určena na jedné straně na projekty propojující podnikovou a veřejnou výzkumnou sféru v rámci programu SECTECH a na straně druhé na vytváření velkých strategických networkingových projektů výzkumných organizací v rámci programu IMPAKT.

Nezbytnou podmínkou projektů je zapojení aplikačních garantů, resp. testovacích autorit. Tyto instituce, převážně z řad organizací využívající výsledky projektu, jsou především poradenskými subjekty, které vám pomohou nasměrovat projekt správným směrem. Velmi často to jsou zástupci bezpečnostních a záchranných sborů, nebo samotného Ministerstva vnitra ČR. A jejich cílem je pomoci vám dosáhnout výsledků přímo využitelných v praxi. Jejich výběr a vaše společná domluva podoby projektu je tak velmi důležitým bodem přípravy projektu.

Zároveň lze v tomto roce očekávat i velké veřejné zakázky MV ČR pro oblast bezpečnostního výzkumu v rámci programu SecPro.

S přípravou projektu v programu Bezpečnostního výzkumu MV ČR vám v MANGROW rádi pomůžeme.

Získejte certifikát pro své podnikání a průmysl nebo si nechte zpracovat audit vodního hospodářství podniku

Od 1.3.2021 bude otevřena nová výzva pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Získejte až 1 milion Kč na zajištění profesionálního poradenství pro získání certifikace nebo pro získání hodnocení vodního hospodářství vašeho podnikání a průmyslu...

I malé a střední začínající a rozvojové podniky mají potřebu inovovat své postupy. A právě nyní se jim naskýtá unikátní příležitost získat finanční prostředky pro zajištění profesionálního poradenství pro certifikaci produktů, služeb a postupů a pro řešení otázky nakládaní s vodou ve svém provozu. Dotace bude určena výhradně na zajištění poradenských služeb, respektive služeb expertů, kteří vám mohou doporučit vhodné kroky k inovaci vašeho podnikání. Samotný proces certifikace a realizace potřebných opatření pro efektivní hospodaření s vodou pak budete moci realizovat podle obdržených doporučení.

Podpořte rozvoj svého podnikání kvalitními poradenskými službami. A díky certifikaci a ekologické odpovědnosti předstihněte konkurenci. S přípravou dotační žádosti v programu OP PIK Poradenství vám v MANGROW rádi pomůžeme.

Umožněte svému byznysu růst - INOVUJTE

Na konci roku 2020 a začátkem roku 2021 nás čeká hned několik příležitostí k získání podpory zavádění inovací ve firmách a výzkumných organizacích...

Máte v plánu zavádět například nový informační systém ve vaší společnosti, inovovat výrobní postupy, postupy poskytování svých služeb, nebo třeba pomoct s řešením pandemie COVID-19? Probíhající, nebo plánované veřejné soutěže vám umožní získat podporu na zavádění technických i netechnických inovací. A MANGROW vám s jejich přípravou ochotně pomůže. Společně s vámi vybereme vhodný program podpory, který bude plně vyhovovat vašemu záměru a poradíme vám s přípravou samotné žádosti.

MANGROW vám pomůže, aby váš projekt obstál v obrovské konkurenci podávaných žádostí.

Harmonogram veřejných soutěží pro výzkum, vývoj a inovace

Požádejte si o poslední dotace na rozvoj své instituce a výzkum, vývoj nebo inovace. Nenechávejte je konkurenci! Termíny podání projektů se blíží...

S přípravou projektů vám pomůžeme. A nebo vám poskytneme konzultace ke kvalitě již připraveného projektu, aby měl větší šanci uspět mezi konkurenčními návrhy a získat finanční podporu. Žádat můžete od 50 tisíc do 100 milionů Kč (dle podmínek programu).

Všechny výzvy jsou určeny především pro malé a střední podniky. Vybraných programů se však mohou účastnit i velké podniky a výzkumné organizace. Pokud potřebujete pro svůj projekt partnerskou organizaci pro výzkum a vývoj, pomůžeme vám ji zajistit.

Výzvy letošního roku jsou ve všech programech vypsány jako kolové. Od příštího roku jsou však vyhlášeny výzvy průběžné. Nenechte tak přípravu svých projektových záměrů na poslední chvíli. Na jejich kvalitě velmi záleží.