Byznys a PR

Řízení projektů a procesů | PR a marketing | Školení a vzdělávání | Rozvoj podnikání a kariéry

MANGROW project spojuje řízení projektů a dotace s PR. Umožňujeme zvyšovat inovační potenciál firem a výzkumných organizací. Vaše úspěchy dokážeme prezentovat médiím i široké veřejnosti.

Outsourcujte činnosti, které podpoří váš byznys a konkurenceschopnost. Vynikáme v dotacích, grantech i public relations. Poskytujeme komplexní poradenství podnikatelům, společnostem a veřejným institucím.

Těžíme z více než 15letých zkušeností členů týmu. Pomáháme našim partnerům uspět a růst.

96% úspěšnost podaných projektů

získáno 2,2 mld. Kč

odborně posouzených grantů za 3,7 mld. Kč

dostaneme vás do médií

nastavíme celou komunikační strategii

rozhýbeme vaše sociální sítě

Novinky a příležitosti pro získání dotace

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Digitalizace a inovace jako lék proti krizi

Především období ekonomické a společenské krize klade velký důraz na přidanou hodnotu práce jednotlivých podniků. Potřebujete-li inovovat výrobní procesy, zavádět smart logistické a skladové technologie, zvyšovat kybernetickou bezpečnost svého podniku nebo třeba zvýšit efektivitu řízení interních procesů, Národní plán obnovy vám poskytuje hned několik příležitostí pro získání podpory...

Digitální transformace, robotizace, inovace produktu a procesu a organizační inovace jsou základními pojmy, které spojují výzvy programů digitální podnik, virtuální podnik, program the country for the future. Všechny tyto aktuálně vyhlášené výzvy vám umožňují získat podporu 20-60 % na zvyšování inovativnosti vaší firmy.

Je jedno jestli jste malým, středním nebo velkým podnikem. Nebo zda máte sídlo v Praze či jiných místech České republiky. Na podporu mohou aktuálně dosáhnout téměř všechny podnikatelské subjekty s historií minimálně 2 roky a ve většině oborů ekonomických činností.

Termíny uzávěrek jsou na začátku srpna, resp. září. A připraveno je přibližně 2,6 mld Kč. Máte tak jedinečnou příležitost překlenout krizi, předhonit konkurenci a dosáhnout svých cílů rozvoje.

💎💎💎 Tip od MANGROW 💎💎💎

Vybrat si ten správný program podpory nemusí být úplně jednoduché. Kritériem výběru by rozhodně neměla být míra podpory podle velikosti vaší společnosti, ale především soulad náplně vašeho projektu s cílem programu.

Nákup vozidel s alternativním pohonem pro veřejný sektor

Vozidla s alternativním pohonem mají vysokou přidanou hodnotu. Produkují méně emisí, méně hluku a jejich provoz je levnější v porovnání s bězmými automobily se spalovacím motorem...

Plánujete inovovat svoji flotilu automobilů? Využijte aktuální dotační možnosti pro nákup nových vozů a obnovu těch stávajících za udržitelné varianty. Žádat můžete až do poloviny prosince roku 2023. A pokud se svojí žádostí uspějete, můžete získat fixní podporu na nákup vozidel několika kategorií (od osobního automobilu po minibusy a střední nákladní vozidla do 12 t) a na nabíjecí místa.

Dotace je vhodná pro územní samosprávné celky, vč. městských částí hl. m. Praha, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce, univerzity a vysoké školy a NNO.

Neváhejte a získejte až 50 % na nákup nových vozidel. Výzva umožní nákup minimálně 1485 vozidel a 200 dobíjecích stanic.

💎💎💎 Tip od MANGROW 💎💎💎

Bude-li váš projekt obsahovat náhradu stávajících vozidel na fosilní paliva vozidly s alternativním pohonem, může být fixní částka podpory podle typu vozidla navýšena až o 20 % původní hodnoty.

Potřebujete zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců? Péče o lidský kapitál firem a NNO se dlouhodobě vyplácí.

Situace na pracovním trhu je dlouhodbě neudržitelná. Nízká míra nezaměstnanosti neumožňuje nabírat firmám a NNO kvalifikované zaměstnance. Zároveň jsou mnohá odvětví závislá na neustálém zvyšování znalostí a dovedností aktuálních pracovníků, včetně OSVČ...

Pokude se v této situaci nacházíte i vy, máte nyní možnost získat podporu pro vzdělávání svých zaměstnanců, potenciálních zaměstnanců i vás samotných. Nebo poskytnout rekvalifikační kurzy volným osobám na trhu práce.

Do září 2023 můžete realizovat interní i externí odborné vzdělávání, navštěvovat potřebné kurzy, a to všechno s příspěvkem z evropských fondů. Konkrétně můžete zíkat podporu až 85 % z ceny kurzu, část mezd zaměstnanců během jejich účasti na školení a odměnu interního lektora.

Dopřejte svým zaměstnancům benefit v podobě minimálně 40 hodin cíleného odborného vzdělávání. Naplánujte si vzdělávací plány, které budou mít pro vás reálný přínos a pomohou vám dosáhnout strategických rozvojových cílů a spokojenosti vás i vašich zaměstnanců.

💎💎💎 Tip od MANGROW 💎💎💎

Zapojení zaměstnanci musí mít trvalý pobyt v České republice. A pokud se zaměříte na zvyšování kvalifikace zaměstnanců nad 54 let, váš projekt bude bodově zvýhodněn.

Dostaňte výsledky výzkumu na trh!

Každý, kdo úspěšně dokončí unikátní výzkum a přichází s jeho výsledky na trh, musí překonat údolí smrti. Projít obdobím, kdy končí řada nápadů v zapomnění a nikdy si je nikdo nekoupí. Nástrah je v této fázi financování inovace hned několik...

Co udělat, abyste překonali most nad propastí?

- sladit nabídku s poptávkou

- připravit řešení pro přímé uplatnění u zákazníka

- garantovat perfektní kvalitu a optimalizovat cenu výrobku či služby

- nabízet své výroby a služby srozumitelně a správné cílové skupině

Pokud jste malým nebo středním podnikem, a dokonce i startupem, můžete získat finance na snížení rizika neúspěchu na trhu. Od toho je tady pre-seed financování.

Pomůžeme vám získat finanční prostředky na tzv. Proof of Concept projekty. Aktuálně z programu TACR Gama 2 a brzy i z OPTAK Proof of Concept.

💎💎💎 Tip od MANGROW 💎💎💎

Podaná přihláška do programu TAČR vám nabízí řadu výhod. Pokud bude váš projekt v národní soutěži skvěle hodnocený, dostanete příležitost i na evropském poli. Budete zařazeni do evropského předvýběru GO-SME, díky kterému můžete získat podpůrné služby pro podání přihlášky do prestižního programu EIC Accelerator. Součástí je taky mezinárodní expertní koučink.

Získejte finance na základní výzkum

Vědecká část projektu GA ČR je pro vás určitě hračka. A na nastavení spolupráce, rozpočtu, dofinancování a vyplnění systému GRIS jsme tady my...

„Protože máme zkušenost s desítkami projektů GA ČR, dokážeme vám poradit, jak nastavit projekt. Kompletně připravíme rozpočet a vyplnění žádosti v systému poskytovatele. Nastavíme projekt tak, abychom minimalizovali rizika v průběhu realizace a zajistili hladké řešení,“ říká Radka Báčová, šéfka projektového týmu MANGROW.

Soutěž 2023 GA ČR je spuštěna!

Do 7. dubna můžete podávat standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Tedy projekty zaměřené na špičkový základní výzkum s různým odborným zaměřením od technických věd, přes vědy o neživé přírodě až po vědy humanitní a společenskovědní.

💎💎💎 Tip od MANGROW 💎💎💎

Vyhněte se nejčastějším chybám v projektech GA ČR. Je o špatné zařazování jednotlivých položek rozpočtu, nedostatečné naplánování řešitelského týmu nebo příliš ambiciózní harmonogram.

Naskočte do Horizon Europe

Snad ani není inovativního podniku nebo výzkumné organizace, která by nechtěla mít projekt v Horizon Europe. V MANGROW často konzultujeme s našimi klienty příležitosti v tomto programu a pomáháme jim zorientovat se v jeho rozsáhlých podmínkách...

Netroufáte si na sestavování celého konsorcia a plánovaní projektu od samého počátku? Nevadí ☯️ Už v tomto roce máte totiž příležitost využít novinku! Výzvu HOP ON FACILITY, která vám umožní zapojit se do prestižních BĚŽÍCÍCH výzkumných projektů a získat nové zkušenosti a strategické partnery.


Přistoupit k projektům můžete letos hned dvakrát. První uzávěrka bude 20. dubna a další 10. listopadu. Doplnit můžete konsorcia, která postrádají partnery z tzv. Widening Countries. Získejte 200 až 500 tis. eur na své výzkumné činnosti. 10 % z této částky může připadnout koordinátorovi projektu. Obě strany tak mají silnou motivaci ke spolupráci.


Paleta nabízených témat je velmi rozmanitá - od výzkumu v oblasti klimatu, energetiky, digitalizace, zdraví, bezpečnosti, kultury a kreativity až po ambiciózní projekty rozvíjející radikálně nové technologie.


💎💎💎Tip od MANGROW💎💎💎

Prozkoumejte možnosti svého zapojení ještě dnes. Vaši účast musí schválit celé projektové konsorcium. Takže to bude vyžadovat trochu vyjednávacích dovedností a času. Ale formální připojení nového člena týmu není náročné. V podstatě bude potřeba naplánovat změny v činnostech projektu a navýšit rozpočet. A především jednoznačně popsat vaše přínosy pro rozšíření konsorcia.

Jedinečná příležitost pro získání podpory pro ochranu duševního vlastnictví

Můžete získat dva typy poukázek SME Fund (EUIPO) v hodnotě až 2.250 eur. Třeba na úhradu přihlášení ochranných známek a průmyslových vzorů, podání patentových přihlášek nebo nákladů spojených s IP scan...

Do 16. prosince můžete jako malý či střední podnik ochránit své jedinečné technologické postupy, brand, výrobky a služby. Zvýšíte tak hodnotu aktiv své firmy.


Nenechávejte však podání žádosti na poslední chvíli. Program má limitované možnosti podpory a přihlášky se vyřizují podle data podání. Kontaktujte nás! S podáním žádosti vám rádi poradíme.


💎💎💎Tip od MANGROW💎💎💎

I přes tlak na datum podání žádosti o grant vám pomůžeme projekt důkladně naplánovat. Na uplatnění poukázek máte totiž pouze 4 měsíce od jejich získání. A do té doby musíte prokazatelně podat přihlášky k vybraným činnostem ochrany duševního vlastnictví a za vybrané služby zaplatit.


Aktuální příležitosti pro aplikovaný výzkum

Na konec roku 2021 jsme všichni dostali malý dáreček z dílny Technologické agentury ČR Níže přinášíme možnosti podpory, pro které vám rádi pomůžeme připravit konkurenceschopný projekt, nastavený v souladu s podmínkami poskytovatele a k co největšímu přínosu pro všechny zapojené partnery projektu.

Máte plán na projekt v oblasti aplikovaného výzkumu? Pojďte ho s námi konzultovat a připravovat už teď...

V nejbližších dnech je plánováno otevření veřejné soutěže v programu TREND, technologičtí lídři. Možnost podávat přihlášky bude otevřena až do 16. února 2022. Finance na řešení projektu můžete využívat až do konce roku 2025. Jestli chcete v příštích letech vyvíjet nebo se podílet na vývoji funkčních vzorků, užitných vzorů, softwaru či ověřené technologie nebo plánujete vývoj metodiky, neváhejte a podejte si žádost o svých 40 mil. Kč podpory.


Každý podnik může podat jen jednu žádost o podporu. I vy tedy máte velkou šanci uspět v tomto kole soutěže.


Do 6. dubna 2022 lze také podat žádost v programu Národní centra kompetence. Má za cíl dlouhodobou podporu spolupráce výzkumné organizace a aplikační sféry a rozvoj a zvýšení dopadu aplikovaného výzkumu v České republice.


A v příštím roce se také těšíme na program SIGMA, kde si sáhnou na podporu i netechnické obory.

Děkujeme našim klientům a partnerům

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image